Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce dil eğitiminde hedeflerimiz:

-Öğrencilerimizin evrensel dil olarak kabul edilen İngilizceyi özgüven içinde, etkili bir şekilde kullanarak kendilerini ifade edebilme becerisi kazandırmak,

-Almış olduğu eğitimle akademik ve yaşam boyu öğrenme sürecinde İngilizceden yararlanmalarını sağlamak,

-Tüm öğrencileri üniversite hazırlık atlama sınavlarına ve İngilizceyi üniversite seviyesinde kullanma ve anlama yeteneğini ölçen uluslararası geçerliliği olan TOEFL, IELTS sınavlarına hazırlamak

Özel Denge Eğitim Anadolu Lisesi İngilizce öğretmenleri, öğrencilerimizi bulundukları İngilizce seviyesinden alarak yoğun bir şekilde gramer ve kelime öğretimi uygular, aynı zamanda okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirici etkinliklerde bulunur. Gerekli yeterlilik sağlandıktan sonra öğrencimiz  TOEFL, IELTS sınavlarına hazırlık sürecine girer. Öğrencilerimiz İngilizce öğrenirken ödevlendirilir ve etüt saatlerinde gereken yardımı alır.

Öğretmenlerimiz, eğitim verirken öğrencilerin akademik olarak dürüst ve sorumlu olmasını ister. İlgili, istekli, azimli, bireysel ve grup halinde çalışmasını, ödevlerini yaparken araştırmacı ve teknolojiyi kullanan davranışlar sergilemesini bekler.

İkinci Yabancı Dil

Okulumuzda İngilizce seviyesini ileri düzeye taşıyan öğrencilerimiz ikinci dil için ders alma hakkı kazanır.İkinci yabancı dil eğitimi olarak Almanca eğitimi verilmektedir. Almanya devlet üniversitelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz için, Almanya Aachen Üniversitesi tarafından her yıl yapılmakta olan Freshman Institute Sınavı için gerekli olan özel dersler ve danışmanlık hizmeti okulumuzca ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Talep eden ileri seviye İngilizce öğrencilerimiz için Fransızca eğitimi planlanmaktadır.