Türkçe Eğitimi

"Türkiye’yi doğru anlamak için doğru Türkçe 

Öğrencilerimizin dünyanın en eski, en güzel dillerinden olan Türkçemizi doğru ve etkili kullanmalarını çok önemsiyoruz. Türkiye’yi doğru anlamak, bu ülkede yaşayanların düşüncelerini doğru tahlil edebilmek, binlerce yıllık Türk kültür ve medeniyet birikiminden yararlanabilmek için Türkçeyi çok iyi bilmek gerekmektedir.

Türkçe eğitimi, anlama yeteneğini geliştirip anlatma becerisi kazandırmayı amaçlar, ana dilin akıcılığı ve yalınlığı ile donatılan duygu ve düşünce zenginliğini ortaya çıkarıp dengeli ve sağlıklı bir kişilik kazandırır. Böylece dinlemeyi öğrenen, öğrendiklerini yorumlayan, yaşananları anlamlandırma noktasında sıkıntı yaşamayan bireyler yetişir.

Okulumuzdaki Türkçe etkinliklerinde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Değişen sınav sisteminde Türkçe dersinin önemi artmış soru sayısı ve planlama olarak ön sıralarda yerini almıştır.

Üniversite ve iş sınavlarındaki soruların yarısı öğrencilerin okuduğu metinleri anlama becerilerini ölçmektedir. İyi Türkçe bilgisi olan bireyler hem bu sınavlarda başarılı olmakta hem de yabancı dilleri daha kolay öğrenmektedir. Batı klasiklerini Türkçeye en güzel  çevirenlerin büyük edebiyatçılarımız olduğu da unutulmamalıdır.

 Bu bilinçle bütün öğrencilerimiz mezun olana kadar hem hayatlarında hem de sınavlarda başarılı olmak için;

-Türkçenin büyük ustalarının eserlerini ve dünya klasiklerini  okumak

-Türkçeyi doğru yazmak ve doğru konuşmak,

-Türkçe dil bilgisi kurallarını kusursuz öğrenmek,

-Türkçe yeterlilik sınavını vermek ile yükümlüdür.