Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Bilim ve mantığı yol gösterici olarak kullanan

Bireysel kimliği ile kültürel mirasını birleştiren

Disiplinli çalışma alışkanlığı ve iletişim becerileri olan

Ahlak ve sanatın yüksek değerlerini içselleştiren

Toplumun gelişimine katkıda bulunan

Yenilikçi, yaratıcı, üretken ve katılımcı bireyler yetiştirmek amacıyla tüm olanaklarımızı kullanmaktır.

Vizyonumuz

Ülke ve dünya barışını önemseyen, Atatürk ilke ve İnkılapları ışığında ulusal ve kişisel kimliğini koruyan, hoşgörülü, özverili ve üretken gençler yetiştirerek “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bireylerden oluşan bir topluma katkıda bulunmaktır.