Rehberlik Sistemi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik;
bireyin yaşamıyla ilgili gerçekçi kararlar alması, kendini tanıması ve bilmesi, karşılaştığı problemleri çözmesi, çevresiyle uyum içerisinde olması ve kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür. Bu hizmete sadece öğrencilerin değil, ebeveynlik konusunda en donanımlı anne babaların bile bazı noktalarda ihtiyaç duydukları da bir gerçektir. 

Biz Denge Anadolu Lisesi olarak hem öğrencilerimiz hem de velilerimizin bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik  ‘’Gelişimsel Rehberlik’’ anlayışını benimseyerek çalışıyoruz.  Gelişimsel Rehberlik anlayışına dayalı PDR çalışmalarımız; süreç yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği de içine almakla birlikte, bireyin olumlu gelişimini
etkileyen tüm eğitim öğretim çalışmalarını kapsar.


Temel olarak öğrencinin;

  • İnsani değerleri benimsemesi,
  • İletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesi,
  • Kendini tanıması ve kabul etmesi,
  • Okula ve çevresine etkin bir şekilde uyumu,
  • Eğitsel ve mesleki kararlar alabilme olgunluğuna erişmesi,
  • Güvenli, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan yaşam becerilerinin geliştirmesi,
  • Potansiyelini tam olarak kullanıp okul başarısını artırması

amaçlanır.

Bu amaçlar doğrultusunda rehberlik birimimizde, Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği,  Burdon Dikkat Testi, CharacterIX Envanteri (Mesleki Yönelim Envanteri) gibi birçok test ve envanter uygulanır.

Tüm bu çalışmalar sonucunda velilerimiz her öğrencimiz için belirli dönemlerde hazırladığımız ‘’Öğrenci Gelişim Raporları’’ ile öğrencimizin mevcut durumu ile ilgili bilgilendirilir.