Denge Meclisi

“Okulda Demokrasi Hayatta Demokrasi”

Demokrasi ve eğitim arasında bütünleyici ve karşılıklı bir etkileşim vardır. Öğrencilerimizin adalet duygusunu özgür ve çağdaş düşünebilme yeteneklerini geliştirme amacıyla onlara önemli kararlarda söz söyleyebilme ve oy kullanma hakkı tanıyoruz.

Öğrencilerimiz okul içi demokrasiyi etkin şekilde işletebilmek için öğrenci meclisi başkanını ve öğrenci temsilcilerini seçerler. Eğitim felsefemiz vatandaşlık eğitiminin geliştirilebilmesi için öğrencilerin oy kullanma konusunda hassasiyetlerinin geliştirilmesini hedefler.

Öğrenciler meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılır. Demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatarak milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerini saygı duymayı öğrenir.

Gerekli görülen durumlarda, öğrencilerimizin okulumuzla ile ilgili kararlara katılımı sağlanır. Alınacak kararlar Denge Meclisi kararına sunulur ve kararlar bu doğrultuda uygulanır.

Meclis, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.