Rehberlik Sistemi - Özel Denge Anadolu Lisesi

Rehberlik Sistemi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik;
bireyin yaşamıyla ilgili gerçekçi kararlar alması, kendini tanıması ve bilmesi, karşılaştığı problemleri çözmesi, çevresiyle uyum içerisinde olması ve kendini gerçekleştirmesi için bireye sağlanan yardım hizmetlerinin tümüdür. Bu hizmete sadece öğrencilerin değil, ebeveynlik konusunda en donanımlı anne babaların bile bazı noktalarda ihtiyaç duydukları da bir gerçektir. 

Biz Denge Eğitim Bilim ve Sanat Anadolu Lisesi olarak hem öğrencilerimiz hem de anne babalarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik  ‘’Gelişimsel Rehberlik’’ anlayışını benimseyerek çalışıyoruz.  Gelişimsel Rehberlik anlayışına dayalı PDR çalışmalarımız; süreç yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği de içine almakla birlikte, bireyin olumlu gelişimini
etkileyen tüm eğitim öğretim çalışmalarında yer alır.
Temel olarak öğrencinin;

  • -İnsani değerleri benimsemesi,
  • -İletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesi,
  • -Kendini tanıması ve kabul etmesi,
  • -Okula ve çevresine etkin bir şekilde uyumu,
  • -Eğitsel ve mesleki kararlar alabilme olgunluğuna erişmesi,
  • -Güvenli, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan yaşam becerilerinin geliştirmesi,
  • -Potansiyelini tam olarak kullanıp okul başarısını artırması

amaçlanır.

Bu amaçlar doğrultusunda rehberlik birimimizde, Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği,  Burdon Dikkat Testi gibi birçok test ve envanter uygulanır.

Rehberlik birimi, sadece veli ve öğrenci merkezli bir çalışma yürütmez. Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerinde çalışması,  öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır. Rehber öğretmenler,  okul idaresi, branş öğretmeleri ile öğrenci odaklı toplantılar yapar.  Ayrıca ihtiyaç olursa branş öğretmenleriyle bireysel görüşmeler de yapmaktadır. Tüm bu çalışmalar sonucunda her öğrencimiz için belirli dönemlerde hazırladığımız ‘’Öğrenci Gelişim Raporları’’ ile öğrencimizin mevcut durumu ile ilgili velilerimiz bilgilendirilir.